MATERIA, MATERIA – TOUCH, ELEMENTHIS!, ELEMENTHIS – METAMORPHOSIS, LA MAR

* 1985 (CZ)

Český skladatel a akordeonista studoval na Pražské konzervatoři skladbu pod vedením Eduarda Douši a hru na akordeon pod vedením Ladislava Horáka. Během studií obdržel několik cen z akordeonových soutěží v Čechách, Chorvatsku a Slovensku. V roce 2014 ukončil studium skladby na HAMU v kompoziční třídě Ivany Loudové. Těžištěm jeho činnosti je interpretace soudobé hudby a výzkum nových zvukových a interpretačních možností akordeonu, který dal vzniknout

publikaci Nové témbrové možnosti akordeonu v kontextu novodobé instrumentace. Jeho skladby zazněly na koncertech a festivalech v ČR, Slovensku, Itálii, Slovinsku, Chorvatsku, Číně, Srbsku a Ukrajině. V roce 2014 vysílala rozhlasová stanice Radio Beograd pořad věnovaný jeho akordeonové tvorbě. V poslední době se zaměřuje na intermediální projekty. Spolu s kolegy založil skupinu O.E.M. Arts specializující se na performance a audiovizuální projekty. V současnosti

také vyučuje na Pražské konzervatoři, ZUŠ Štefánikova a ZUŠ Taussigova. Od roku 2015 zastupuje ČR v organizaci Confédération Internationale des Accordéonistes spadající pod UNESCO. Tvoří skladby pro pražský orchestr Berg. S choreografkou Danou Pala spolupracuje řadu let.