*1971

Vystudoval skladbu a dirigování na konzervatoři Jaroslava Ježka a PedFUK Praha, obor angličtina/hudební výchova. Na KJJ a taneční fakultě pražské HAMU doprovázel hodiny moderního tance a taneční improvizace. Komponoval hudbu pro mobilní hry pro společnosti plugnplug a Mingle Games. Nyní učí na ZUŠ v Heřmanově Městci. Je členem skupiny Hitfakers, se kterou hraje taneční hudbu.