Žaneta Musilová je absolventkou Konzervatoře Duncan centre a v současnosti působí jako choreografka a interpretka tanečního uskupení SPOLK. Dále je lektorkou v tanečním spolku Tušení a také vyučuje v kulturním centru KD Mlejn.

Na lekcích moderního tance se zábavnou a hravou formou podporují přirozené pohybové a taneční schopnosti dětí. Skrze tanec se děti učí poznávat své tělo, pracovat s ním, koordinovat a ovládat své pohyby tak, že se zlepšuje pohyblivost kloubů a je posilováno svalstvo celého těla. Tanec dává každému jedinci prostor pro vyjádření sebe sama a pomáhá mu komunikovat a spolupracovat s ostatními.

Cílem lekcí je rozvíjet pohybové dovednosti dětí, orientaci v prostoru, kooperaci ve skupině, cit pro rytmus a podporovat přirozenou kreativitu dětí. Součástí lekcí je tvorba závěrečné choreografie.