“Element (z latiny Elements, element, letter) je něco jednoduchého, primárního, z čehož se složitější věci skládají nebo na čem jsou založeny.” 

Elementhis je multimediální projekt, který zkoumá a využívá možnosti fotografie, choreografie a hudební kompozice. Choreografie i hudba se zabývá třemi stádii zrození nových prvků, každé stadium vychází z osobitého fotografického materiálu, který vznikl přímo k projektu. V první části Embryo pracuje s extrémními polohami těla s nejasností jeho končetiny a struktura těla. Druhá část Paradox Pel se inspiruje motýlím pohybem ve vzduchu. Motýlí křídla jsou zde pokrytá pelem, který při doteku pro jedince znamená smrt. Poslední část je inspirována tělem mořské Medusy, představuje iluzi pohybu ve vodě, měkké dno a pulzující život.

Projekt může být prezentován dvěma způsoby:

  1. Samostatná choreografie pro jednu tanečnici (15 min) s možností propojení videoprojekce fotografií. Vhodné pro kratší taneční festivaly nebo galerijní instalaci. Možnost vystavení originálních fotografií v prostoru instalace.
  2. Samostatná choreografie pro jednu tanečnici (15 min) s možností propojení videoprojekce fotografií s navázáním video dance “Metamorphosis” (10min). Vhodné pro kratší taneční festivaly nebo video dance festivaly anebo vcelku pro galerijní instalaci. Možnost vystavení originálních fotografií v prostoru instalace.
  • Koncept, režie, choreografie: Dana Pala
  • Koncept, fotografie, light design, set design: Michal Hōr
  • Tanec: Dana Pala, Daša Horváthová, v originálním nastudování Laila Tafur
  • Hudba: Jiří Lukeš ( Čestné uznání za česou kompozici v soutěži MUSICA NOVA 2016)
  • Kostým: Nguyen ha Thanh Špetlíková
  • Kamera, střih: Tomáš Krejča
  • Speciální poděkování: Prostor U Hradeb

Projekt vznikl za podpory: Nadace Život Umělce, HAMU Praha

Premiéra: 27.1. 2012 Barcelona, 29.9. 2016 Prague gallery Ex post

solo ELEMENTHIS!: https://vimeo.com/56352720

video dance METAMORPHOSIS: https://www.youtube.com/watch?v=U7colErN3Fs

délka: 15 – 25 min

RECENZE:

Dana Pala uvedla multimediální projekt Elementhis!, který propojuje tanec – choreografii, fotografii vytvořila dílo, jenž akcentuje trendy dnešního divadla jako formu syntézy uměleckých žánrů. Podmanivý projev španělské tanečnice velkou měrou přispěl k celkové meditativní atmosféře, která z tohoto živého obrazu vycházela. “ Taneční aktuality 2016

Video