Letní taneční týdny – Creativity Dance Week

Každé léto pořádáme příměstské taneční týdny pro děti v Masarykově kulturním domě v Mělníku. Akce probíhá na přelomu července a srpna (vždy poslední týden v červenci, první týden v srpnu.) Program je složen ze zajímavých kurzů různých tanečních stylů moderního tance a je veden kvalifikovanými lektory, choreografy a profesionálními tanečníky z oboru. Dětem nabízíme Contemporary Dance (současný tanec), Street Dance, Contemporary partnering (současný tanec ve dvojici), Taneční improvizaci/Floor work (využití podlahy k tanci) a Výtvarnou dílnu/Design kostýmů – kde si mohou zkusit náčrt, případně i ušití kostýmů nebo rekvizit (přizpůsobeno různým věkovým kategoriím.) Choreografickou dílnu, kde si děti budou moci vyzkoušet být sami tanečními choreografy. Nově také dílnu zaměřenou na výraz, herectví a rytmiku.

Vybíráme ty nejlepší pedagogy z oboru a snažím se o vyvážený program 1. i 2. turnusu.

Program je otevřen i těm nejmenším dětem Moderní tanec I., kterým vymýšlíme zajímavé aktivity denně do 14h, při kterém se děti pobaví a naučí se něco nového. Zároveň je vymyšlený tak, aby byl pro malé děti fyzicky zvládnutelný (je proložen výtvarnými dílnami, procházkou na oběd na náměstí..)

Moderní tanec II. mívá celodenní program s obědem, také proložený výtvarnou dílnou

Pokročilá úroveň věkové skupiny Teens má k dispozici celodenní taneční program s výtvarnou dílnou a obědem. 

Na konci každého turnusu, vždy v pátek od 16:00 se koná v divadelním nebo tanečním sále předvedení všech choreografií a výsledků tanečního týdne pro rodiče, známé a přátele. Vstup na tuto akci je zdarma. 

Obědy v průběhu obou turnusů probíhají pro všechny děti v Jídelně u Růzhů na Náměstí Míru 7, odvedení dětí pedagogy z MKD na obědy a zpět je zařízeno. Možnost vege, bezlepkové nebo bezmléčné stravy. V případě zájmu o speciální stravu je třeba napsat poznámku k rezervaci.

Příhláška

    Výběr turnusu

    Fotogalerie

    foto: Andrea Barcalová