dana pala creativity

 Je uskupení tanečníků a umělců české choreografky Dany Pala založené v roce 2013. Havní myšlenkou je tvorba nových tanečních projektů, vzdělávání v současném tanci a propojení různých uměleckých disciplín oblasti tance, hudby, scénografie, architektury i multimediálních technik. Dana Pala Creativity spolupracuje také s umělci odlišných národností a své projekty prezentuje hlavně v České Republice.

Taneční škola Dana Pala Creativity funguje od roku 2018 v Mělníku u Prahy. Více o taneční škole najdete v sekci vzdělání.

Dana Pala *1987 (CZ)

Vystudovala Taneční konzervatoř hlavního města Prahy a magisterský program choreografie na pražské HAMU. Během studií absolvovala stáž v Institutu del Teatre Barcelona. Choreografickou praxi získala v Teatre SANS v Palmě na Mallorce, kde pracovala na pohybových scénách, které byly součástí katalánských her.